Rasa Merinos de Palas – a fost creată în cadrul institutului fiind omologată ca rasă în anul 1960. Poate fi considerată cea mai perfecţionată rasă de oi din România fiind competitivă pe plan internaţional cu rase de tip merinos.

Caracteristicile rasei:

 • producţia de lână berbeci – 12-14 kg, oi 6-8 kg;
 • greutatea corporală berbeci – 99,8-103,2 kg; oi – 57,6-60,1 kg;
 • fineţea fibrelor de lână – 20,0-22,5 microni;
 • randamentul lânii la spălare – 50-55%;
 • indici de reproducţie: fecunditatea – 95,6%, prolificitatea – 111,3%, miei înţărcaţi pe oaie – 1,06 capete.

Institutul a furnizat zeci de ani reproducători pentru ameliorarea efectivelor de ovine din zona de câmpie a ţării. În prezent, datorită schimbării direcţiilor de creştere şi exploatare a ovinelor din România către producţiile de carne şi lapte s-a produs o diminuare a efectivelor acestei rase, aceasta existând în patronomiul genetic al ICDCOC Palas într-un nucleu de  500 capete aflat în vârful piramidei ameliorării pentru care s-a elaborat un  program de conservare genetică.

Linia de Carne – Palas – a fost creată la ICDCOC Palas-Constanţa prin încrucişarea raselor Ile de France şi Merinos de Palas urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiei de carne. Linia se aseamănă genetic în proporţie de 55,47% cu rasa Ile de France şi 39,83% cu rasa Merinos de Palas. Linia este competitivă pe plan internaţional şi poate fi omologată ca o nouă creaţie a institutului.

Caracteristicile liniei:

 • sporul mediu zilnic – îngrăşare intensivă – 300-320 g;
 • greutate la vârsta de 150 zile – 38-48 kg;
 • randament la sacrificare – 50%;
 • carcase de calitate – clasele  U şi R din grila europeană SEUROP.

Linia poate fi folosită pentru producerea berbecilor terminali necesari în  programele de hibridare care au ca obiectiv principal obţinerea de miei îngrăşaţi, competitivi pe piaţa Uniunii Europene. Din această linie se livrează anual reproducători şi material seminal crescătorilor interesaţi de creşterea producţiei de carne la ovine.

Linia de Lapte – Palas – a fost creată la ICDCOC Palas prin încrucişarea raselor Ostfriză şi Awassi cu rase de tip merinos urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiei de lapte. Linia este competitivă pe plan internaţional şi poate fi omologată ca o nouă creaţie a institutului.

Caracteristicile liniei:

 • producţia totală de lapte – 180-220 litri/cap;
 • durata lactaţiei – peste 180 zile;
 • producţia de lapte marfă – 120-140 litri/cap.

Linia poate fi folosită pentru producerea de berbeci taţi de oi hibride de lapte sau poate fi exploatata pentru productiile de lapte si carne. Din această linie se livrează anual berbeci şi material seminal în crescătoriile din Dobrogea şi judeţele învecinate: Brăila, Călăraşi, Ialomiţa pentru ameliorarea producţiei de lapte la rasele locale.