Legislatia in vigoare

 

HG 1179/2014 – privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

 

Ordinul nr. 619/2015 – Pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăţi

 

Ordinul nr. 22/2006 – normele de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie

 

Regulamentul European 1012/2016 – privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură

 

Regulamentul RG – regulamentul de organizare si functionare al Registrului Genealogic pentru OVINE